Cerere de oferta


Laboratoarele ALS Life Sciences Ploiesti

 • Adresa: Str. Constantin Stere, nr. 16
 • Cod Postal: 100573
 • Oras: Ploiesti, Prahova
 • Telefon: 0040 244 596193
 • E-mail: info.ro@alsglobal.com

Laboratoarele ALS Life Sciences Deva

 • Adresa: B-dul Decebal nr 15 parter.
 • Cod Postal: 330165
 • Oras: Deva
 • Telefon: 0040 244 596193
 • E-mail: info.ro@alsglobal.com

Laborator analize mediu

Laboratoarele ALS Life Sciences Servicii 3 Laborator analize mediu
laborator-analize-mediu
laborator-analize-mediu

ALS Life Sciences  deține un laborator analize mediu propriu în care se efectuează analize fizico – chimice pentru:

 • Apa potabilă și de suprafață
 • Apa uzată
 • Aer ( emisii și imisii )
 • Deșeuri și levigat
 • Noxe profesionale
 • Microclimat
 • Zgomot

Tehnici analitice folosite în laborator analize mediu:

 • Cantitative clasice: gravimetrie și volumetrie
 • UV-VIS – spectrometrie cu absorbție moleculară în ultraviolet și vizibil
 • GC-FID – Gazcromatograf cu detector de ionizare în flacără

Metode automate utilizate în laborator analize mediu:

 • Analiza automata a gazelor ( monoxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, oxigen )
 • Parametri fizici ai gazelor: temperatură, presiune, viteză.
 • Determinări de zgomot ponderat – sonometru integrator clasa 1

Indicatorii analizați de laboratorul nostru pentru:
Ape uzate evacuate in rețelele de canalizare: Temperatura, pH, Materii în suspensie, Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO 5 ), Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu (CCO-Cr), Azot amoniacal (NH 4 + ), Fosfor total, Cianuri totale, Sulfuri si hidrogen sulfurat, Sulfati, Substante extractibile cu solventi organici, Detergenti sintetici biodegradabili, Crom total, Crom hexavalent, Cupru, Nichel, Zinc, Mangan, Clor rezidual liber.
Ape uzate evacuate in receptorii naturali: Temperatura, pH, Materii în suspensie, (CBO 5 ), (CCO-Cr), Azot amoniacal (NH 4 + ), Azotați, Azotiți, Sulfuri și hidrogen sulfurat, Sulfați, Fosfor total, Cianuri totale, Detergenți sintetici biodegradabili, Clor rezidual liber, Cloruri, Reziduu filtrat la 105 0 C, Aluminiu, Calciu, Crom total, Crom hexavalent, Cupru, Nichel, Zinc, Mangan, Magneziu.
laborator-analize-mediu
Ape subterane si ape potabile: pH, Miros, gust, Culoare, Duritate totala, Cloruri, Clor rezidual liber, Amoniu, Alcalinitate totala și permanentă, Turbiditate, Substanțe organice oxidabile, Sulfuri și hidrogen sulfurat, Sulfați, Azotați, Azotiți, Cianuri, Aluminiu, Calciu, Crom total, Crom hexavalent, Cupru, Nichel , Zinc, Mangan, Magneziu.
Emisii și imisii în atmosferă: Pulberi în suspensie, Pulberi sedimentabile, Monoxid de carbon, Oxizi de azot, Oxizi de sulf, Amoniac, Acid clorhidric, Compuși organici volatili ( C total ), Acroleină, Aldehide, Aerosoli de acid sulfuric, Oxidanți – ozon, Benzen.
Analize de sol: pH, Umiditate, Substanță uscata, Carbon total, Carbonați, Fier, Cupru, Zinc, Plumb, Hidrocarburi totale de petrol.
Noxe profesionale: Determinarea pulberilor, cromului hexavalent, cuprului, acetonei, hidrocarburilor aromatice în UV, hidrocarburilor alifatice în UV, acidității aerului ( acid clorhidric, acid azotic, acid sulfuric), aerosolilor alcalini exprimați în NaOH, amoniacului, oxizilor de azot, oxidului de carbon, oxizilor de fier, manganului, ozonului, esterilor, alcoolilor, acidului cianhidic și a cianurilor, cloroformului, formaldehidei, etc.
Zgomot : Zgomot exterior și interior.
Parametri fizici: temperatură aer, umiditate aer, presiune barometrică, presiunea și viteza gazelor la coș.