">Laborator analize apa ( analize apa ) | Laboratoarele ALS Life Sciences

Cerere de oferta


Laboratoarele ALS Life Sciences Ploiesti

 • Adresa: str. Golesti nr. 5
 • Cod Postal: 100032
 • Oras: Ploiesti
 • Telefon: 0040 244 596193
 • Fax: 0040 244 596193
 • E-mail: info.ro@alsglobal.com

Laboratoarele ALS Life Sciences Deva

 • Adresa: B-dul Decebal nr 15 parter.
 • Cod Postal: 330165
 • Oras: Deva
 • Telefon: 0040 244 596193
 • Fax: 0040 244 596193
 • E-mail: info.ro@alsglobal.com

Laborator analize apa ( analize apa )

Laboratoarele ALS Life Sciences Servicii Laborator analize apa ( analize apa )

Apa este o resursă naturală prețioasă, a cărei calitate, validată de un laborator analize apa, prin analiza apa, este vitală pentru sănătatea omului și a animalelor. Este o substanță fără miros, gust și culoare. Este una dintre cele mai răspândite substanțe de pe Pământ, formând unul dintre straturile sale: hidrosfera. Pe planeta noastră, apa se găsește sub mai multe forme: lichidă (dulce sau sărată), solidă (ghețari sau zăpadă) și gazoasă (sub forma vaporilor de apă ce se regăsesc în aer). Este, de asemenea, una dintre principalele surse de contaminare în procesul de fabricație al produselor alimentare, atât ca ingredient, cât și ca rezultat al transformărilor industriale. Știați, însă, că, indiferent de gradul de puritate al apei, dacă am consuma rapid o cantitate mare de apă ne-am putea intoxica? Intoxicaţia cu apă se produce atunci când apa diluează nivelul de sodiu din sânge şi provoacă un dezechilibru de apă în creier. Intoxicaţia cu apă este cel mai probabil să apară în timpul perioadelor de performanţe atletice intense. O altă curiozitate o reprezintă faptul că, deși cu toții avem convingerea că apa este un foarte bun conductor electric, apa distilată, lipsită de impurități, nu poate conduce electricitatea. Moleculele de apă în sine nu au nicio sarcină electrică şi nu pot transmite electroni. Fără transmitere de electroni, electricitatea nu poate călători prin apa distilată. Vă mai spunem că, în timpul unui duş de cinci minute, utilizăm 200 de litri de apă, iar pentru spălarea vasului unei toalete sunt necesari 8 litri de apă, la fel ca în cazul periajului dinților. Ce ați spune, însă, dacă ați afla că, pentru a produce 1kg de carne de vită, este nevoie de 15 000 de litri de apă? Dar dacă v-am divulga faptul că pentru producerea unui kilogram de bumbac, din care pot fi țesute o cămașă și o pereche de blugi, este nevoie de 10.000 de litri de apă? Interesant, nu?! Consumul de apă dă gradul de civilizaţie al unei ţări. El variază între 3 litri/om/zi în zonele aride ale Africii şi 1054 litri/om/zi la New-York. Problema gospodăririi şi consumului de apă este foarte importantă: de exemplu, dacă fiecare om ar consuma, în medie, 200 l zilnic, în cursul unui an, ar trebui ca înălţimea pânzei de apă să scadă cu 0,64 mm. În ultimul deceniu se lucrează după conceptul de utilizare durabilă a resurselor de apă, care face parte integrată din conceptul de dezvolatare durabilă. În natură, apa se găseşte în proporţii diferite în hidrosferă, atmosferă şi litosferă. Calitatea apei reprezintă ansamblul caracteristicilor fizice, chimice, biologice şi bacteriologice, exprimate cuantificat, prin analiza apa, care permit încadrarea probei într-o categorie, căpătând astfel însuşirea de a servi unui anumit scop. Parametrii de bază prin care este urmărită calitatea apei sunt temperatura, pH-ul, conductivitatea, oxigenul dizolvat, conţinutul de colibacili, indicatorii poluării persistente (cadmiu, mercur, compuşi organo-halogenaţi şi uleiuri minerale), parametrii opţionali (carbon organic total, consum biochimic de oxigen, detergenţi anionici, metale grele, arsenic, clor, sodiu, cianuri, uleiuri totale, streptococi). Garantarea calității și securității alimentare depinde de precizia și de fiabilitatea analizelor apei. ALS Life Sciences efectuează o serie de teste de analiza apa, cu scopul prezervării produselor alimentare și băuturilor, precum și a proceselor de fabricație la care acestea sunt supuse.
De la apa potabilă, până la apele uzate, ALS Life Sciences vă propune servicii de laborator analize apa specializate și acreditate pentru analiza apa, din punct de vedere bacteriologic și chimic, pe tot traseul lanțului alimentar. Efectuăm, totodată, teste destinate asigurării calității și securității apei din echipamentele balneare și de agrement, cum sunt piscinele, saunele și unitățile SPA.