Laborator RENAR ALS Life Sciences Romania

ALS Life Sciences Romania S.R.L. este o firmă cu capital integral privat românesc, înfiinţată în 1990 şi modificată în 1992, având ca principal obiect de activitate efectuarea de testări şi analize tehnice (CAEN v.2 7120) şi ca activităţi suplimentare consultanţă şi inginerie pentru epurarea apei (CAEN v.2 7112) şi activităţi de cercetare în biotehnologie (CAEN v.2 7211) şi ştiinţe naturale şi inginerie (CAEN v.2 7219).

ALS Life Sciences Romania S.R.L. s-a dedicat domeniului analizei apei şi a factorilor mediului înconjurător. Noi am realizat şi suntem singurii producători români de reactivi specifici de analiză şi de truse de analiză adecvate majorităţii necesităţilor de măsurători analitice în laborator şi pe teren. In plus, noi avem propriul nostru Laborator de testări şi două laboratoare itinerant auto, care ne permit a oferi un pachet complet de servicii oriunde în ţară sau în afară.

ALS Life Sciences Romania S.R.L. a elaborat şi aplicat un sistem de management al calităţii şi al mediului, conform ISO 9001 şi 14001, certificat de CERTIND cu nr.l819C şi respectiv 501M, şi sunt acreditate de către RENAR ca laborator de analize specializat, conform ISO 17025.

In prezent ALS Life Sciences Romania S.R.L. este probabil unul din cele mai complete şi moderne laboratoare româneşti independente de analize pentru mediul înconjurător, având capacitatea de a efectua orice fel de analize fizico- chimice şi bacteriologice la apă reziduală, subterană, potabilă, industrială, emisii şi Imisii chimice în aer (inclusiv COV, gaze de ardere) şi pulberi, condiţii meteo, determinări de zgomot, analize complete de sol şi poluanţi din sol, teste de levigabilitate pentru caracterizarea deşeurilor în vederea depozitării, etc. Calitatea lucrărilor Laboratorului l-a făcut solicitat de firme de consultanţă prestigioase, ex. W.S. ATKINS, pentru audituri de privatizare (TERAPIA Cluj, ELECTROPUTERE Craiova, TRACTORUL Braşov, etc.), pentru caracterizarea siturilor contaminate în vederea remedierii (OMV-PETROM, VIMETCO) sau pentru noi investiţii ugreen fields” ( TGM-Germania, TRAPEC-Belgia).

Dotarea laboratoarelor noastre cu aparatură de ultimă generaţie şi tehnicieni specializaţi, ca şi existenţa unui laborator itinerant, ne permite să efectuăm orice analiză de control sau monitorizare a factorilor de mediu, oriunde în ţară.