Cerere de oferta


Laboratoarele ALS Life Sciences Ploiesti

 • Adresa: Str. Constantin Stere, nr. 16
 • Cod Postal: 100573
 • Oras: Ploiesti, Prahova
 • Telefon: 0040 244 596193
 • E-mail: info.ro@alsglobal.com

Laboratoarele ALS Life Sciences Deva

 • Adresa: B-dul Decebal nr 15 parter.
 • Cod Postal: 330165
 • Oras: Deva
 • Telefon: 0040 244 596193
 • E-mail: info.ro@alsglobal.com

Analize izocinetice

Laboratoarele ALS Life Sciences Servicii Analize izocinetice

Stiati ca unele celule din organismele mamiferelor produc intentionat hidrogen sulfurat, un gaz toxic, pe care il elibereaza in cantitati mici in sange,si poate fi detectat prin analize izocinetice? El actioneaza ca un vasodilatator si este necesar creierului in cadrul activitatii de memorare. Trebuie sa mai stiti ca efectul benefic al usturoiului deriva tocmai din catabolizarea polisulfurilor din componenta sa, care se transforma treptat in hidrogen sulfurat. Daca, insa, celulele produc un exces de hidrogen sulfurat, activitatea creierului este paralizata, unul dintre efecte fiind inducerea hibernarii. Hidrogenul sulfurat, adaugat treptat in aer, scade dramatic metabolismul si reduce temperatura corpului. Calitatea atmosferei este considerata activitatea cea mai importanta in cadrul retelei de monitorizare a factorilor de mediu, atmosfera fiind cel mai imprevizibil vector de propagare a poluantilor, efectele facandu-se resimtite atat de catre om, cat si de catre celelalte componente ale mediului. Cenuşa zburătoare, eliminată prin coşul de fum al instalaţiilor de ardere, praful de cenuşă fin, antrenat de vânt din depozitele de cenuşă şi praful de cărbune, provenit din haldele de cărbune sau din transportul şi prepararea acestuia, constituie împreună o noxă solidă, care se găseşte şi sub formă de aerosoli. Cenuşile murdăresc şi degradează mediul ambiant, se depun pe vegetaţie, clădiri, străzi şi dau un aspect neplăcut, motiv pentru care se impune efectuarea unor analize izocinetice, pe baza carora sa se poata lua masurile ce se impun. Aerosolii toxici constituie categoria de poluanţi cu cele mai nocive efecte. Din fericire, cenuşile conţin, arareori, Pb, F, As. Aerosolii toxici sunt constituiţi din hidrocarburile policiclice aromatice, rezultate ca produse ale arderii incomplete, din punct de vedere mecanic şi chimic, a combustibililor. Acestea se condensează sub formă de picături foarte fine şi plutesc în aer. Asemenea aerosoli sunt foarte periculoşi din cauza acţiunii cancerigene a hidrocarburilor. În cazul în care cenuşa are un conţinut foarte redus de metale grele (Cr, Ni, Cd, As, Pb), aerosolii formaţi sunt netoxici. Sub aspect nociv, aceştia prezintă importanţă numai atunci când particulele au dimensiuni mari. În acest caz, ele pot irita mucoasele oculare şi cele ale căilor respiratorii. Mai importantă este activitatea de vehiculare a gazelor nocive prin intermediul pulberilor şi exercitării efectelor periculoase ale acestora, la distanţe foarte mari de locul de emisie. Un asemenea exemplu îl constituie cazul monoxidului de carbon, care poate să ajungă la distanţe foarte mari de locul unde a fost emis, numai purtat de praful de cenuşă. Dacă nu ar fi fost purtat de praf, ar fi reacţionat uşor în apropierea sursei de emisie, oxidându-se complet. Emisiile de pulberi şi aerosoli sunt produse de surse staţionare de ardere sau motoare cu ardere internă, de instalaţii de ventilare care colectează efluenţi, instalaţii industriale, amenajări de teritoriu de tip autostradă, cale ferată, diverse utilaje poluatoare si pot fi monitorizate prin intermediul unor analize izocinetice. Sunt definite ca pulberi, particulele care, după o măsurătoare asupra concentraţiei, după condiţionare, cresc greutatea substratului elementului de filtrare. În mediul industrial, unde se găsesc concentraţii relativ ridicate de particule de natură bine definită, efectele patologice sunt cunoscute. De exemplu, două maladii sunt recunoscute ca profesionale si indemnizabile: boala cauzata de praful de azbest şi silicoza, provenind de la inhalaţia de particule de sliciu cristalizat. În atmosfera urbană, aceste pulberi se găsesc la concentraţii inferioare celor din mediile industriale, prin urmare nu se observă efectele specifice. Totodată, un efect propriu al zonelor prafuite este iritatia căilor respiratorii; efectele specifice sunt în principal cauzate de substantele adsorbite pe pulberi, de exemplu, efectul cancerigen al benzopirenului adsorbit pe cenuşile negre. Depozitele de praf pe frunze formează un ecran intre frunza propriu-zisă şi razele soarelui; şi modifică asimilaţia clorofiliană. Pulberile acide produc, la punctul de contact cu celulele florilor şi frunzelor, necroze locale. 50% dintre emisiile antropice de pulberi sunt provocate de sursele industriale, 25% de catre sursele mobile si 25% de catre cele fixe.

ALS Life Sciences dispune de laboratoare acreditate RENAR pentru controlul si asigurarea calitatii mediului si desfasoara urmatoarele activitati (analize izocinetice):

 • Analize de emisii de la incineratoare conform exigentelor Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deseurilor (H.G. 128/2001 privind incinerarea deseurilor, modificata cu H.G. 268/2005 si O.M. 756/2004 ce aproba Normativul tehnic privind incinerarea desurilor)
 • Determinarea continutului de O2, CO2, CO, SO2, NO, NO2, CxHxdin gazele de ardere
 • Determinarea continutului de compusi organici totali
 • Determinarea a sapte anioni standard combinati: fluorura, clorura, nitrit, bromura, nitrat, sulfat si fosfat din ape
 • Determinarea fractiei PM 10, PM 2,5 si pulberi totale

Determinarea concentratiei masice a oxizilor de azot, HCI, HF, SO2 in efluenti gazosi reziduali din conducte sau cosuri.