">Analize COV ( Analize emisii COV ) | Laboratoarele ALS Life Sciences

Cerere de oferta


Laboratoarele ALS Life Sciences Ploiesti

 • Adresa: str. Golesti nr. 5
 • Cod Postal: 100032
 • Oras: Ploiesti
 • Telefon: 0040 244 596193
 • Fax: 0040 244 596193
 • E-mail: info.ro@alsglobal.com

Laboratoarele ALS Life Sciences Deva

 • Adresa: B-dul Decebal nr 15 parter.
 • Cod Postal: 330165
 • Oras: Deva
 • Telefon: 0040 244 596193
 • Fax: 0040 244 596193
 • E-mail: info.ro@alsglobal.com

Analize COV ( Analize emisii COV )

Laboratoarele ALS Life Sciences Servicii Analize COV ( Analize emisii COV )

ALS Life Sciences are în portofoliul de servicii oferite clienților și analize COV ( analize emisii COV ), adică analiza emisiilor de compuşi organici volatili. Din această categorie fac parte emisiile de vapori de benzină din rezervoarele de depozitare şi din timpul transferului, reglementate prin Ord. 781/2004, şi emisiile de vapori de solvenţi organici şi alţi compuşi volatili folosiţi în operaţii de vopsire, lăcuire, lipire cu adezivi, producţie de vopsele şi adezivi, tipărire, spălare chimică, etc., reglementate prin HG 699/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Compuşii organici volatili sunt compuşi chimici care au o presiune a vaporilor crescută, de unde rezultă volatilitatea ridicată a acestora. Sunt reprezentaţi de orice compus organic care are un punct de fierbere iniţial mai mic sau egal cu 250ºC, măsurat la o presiune standard de 101,3 kPa. Există aproximativ 150 de compuşi cu această proprietate, predominând hidrocarburile cu 4-12 atomi de carbon (parafine, oleine, aromatice). Metoda tradițională de a determina dacă un compus este non-COV este de a-i compara reactivitatea cu a etanului, care are cea mai mică reactivitate din lista inițială de compuşi.
În prezenţa luminii, COV reactioneazã cu alţi poluanţi (NOx), fiind precursorii primari ai formării ozonului troposferic şi particulelor în suspensie, care reprezintă principalii componenţi ai smogului. Principalul poluant fotochimic este ozonul care se produce în troposferă, partea din atmosferă aflată între sol şi 7-10 km altitudine (a nu se confunda cu stratosfera situată deasupra, unde ozonul formează un strat protector contra razelor UV). În funcţie de compoziţia chimică, anumiţi solvenţi contribuie mai mult sau mai puţin la formarea ozonului troposferic. În principal, trebuie evitaţi pe cât posibil solvenţii aromatici, cum este toluenul.
Sursele COV se împart în trei categorii:
Surse staţionare:

 • folosirea solvenţilor (curăţarea diverselor suprafeţe, activităţi de tipărire, industria pielăriei şi încălţămintei, laminarea lemnului şi a materialului plastic, conversia cauciucului);
 • industria petrolieră şi manipularea produselor petroliere;
 • industria chimică (ex. Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelurilor și adezivilor);
 • surse de ardere la scară mică (ex. încălzirea locuințelor și boilerele industriale mici);
 • industria alimentară;
 • industria metalurgică;
 • industria farmaceutică;
 • gestionarea şi tratarea deşeurilor;
 • agricultura, etc.

Surse mobile:

 • Transportul rutier;
 • motoarele cu ardere internă ale autovehiculelor.

Sursele interioare:

 • vaporii de COV din exterior (ca rezultat al poluării atmosferice din surse antropice);
 • materialele de construcţie, parchet şi mobilă (conţin adezivi, lacuri, plastifianţi, vopsele);
 • substanţe provenind de la ocupanţii incintelor (deodorante, cosmetice, parfumuri, dezinfectanţi, medicamente);
 • fumul de ţigară;
 • respiraţia umană;
 • arderea tămâiei şi a beţigaşelor parfumate.

Alte surse:
Sursele naturale de producere a COV sunt reprezentate de vegetaţie (copacii sunt importante surse biologice de izopren şi terpen), precum şi termitele, rumegătoarele şi culturile (emisiile estimate sunt de 15, 75 şi respectiv 100 milioane de tone pe an).
Emisiile de COV au impact asupra aerului, solului şi pânzei freatice. Anumiţi COV reacţioneazã în atmosferã cu oxizii de azot, în prezenţa razelor solare, şi formează ozonul troposferic. Acesta cauzează probleme respiratorii și poate avea impact asupra culturilor şi clădirilor.
Laboratoarele ALS Life Sciences efectuează analiza COV ( analiza emisii COV ) din orice activitate, cu ajutorul unui analizor specific cu detector cu fotoionizare model MultiRAE+PID cu sursă de UV de 10,6 eV. Analizorul poate măsura concentraţia a  peste 100 de compuşi chimici diferiţi, calculează media concentraţiilor pe interval de 15 min., indică valoarea maximă şi înregistrează datele pentru a reda graficul conc./timp. Specialiștii ALS Life Sciences  au experienţa şi cunoştinţele necesare ca, pe baza informațiilor desprinse din analiza COV ( analize emisii COV ) și a datelor colectate din instalaţiile din care se emit vapori de solvenţi organici, să întocmească bilanţuri anuale şi rapoarte de gestionare a emisiilor de COV conform cerinţelor HG 699/2003.