Cerere de oferta


Laboratoarele ALS Life Sciences Ploiesti

 • Adresa: Str. Constantin Stere, nr. 16
 • Cod Postal: 100573
 • Oras: Ploiesti, Prahova
 • Telefon: 0040 244 596193
 • E-mail: info.ro@alsglobal.com

Laboratoarele ALS Life Sciences Deva

 • Adresa: B-dul Decebal nr 15 parter.
 • Cod Postal: 330165
 • Oras: Deva
 • Telefon: 0040 244 596193
 • E-mail: info.ro@alsglobal.com

Analiza apa foraje ( analiza apa subterana )

Laboratoarele ALS Life Sciences Servicii Analiza apa foraje ( analiza apa subterana )
analiza-apa-foraje-analiza-apa-subterana
analiza-apa-foraje-analiza-apa-subterana

O categorie specială de analize o reprezintă analiza apa foraje ( analiza apa subterana). Aceasta vizează monitorizarea contaminării stratului freatic cu poluanţi din activităţi economico-tehnice. Astfel de foraje se amplasează în zona rezervoarelor de combustibili şi alte fluide tehnice îngropate sau în vecinătatea depozitelor de deşeuri menajere şi industriale.
Scoarța terestră este formată genetic din trei categorii de roci: magmatice, sedimentare și metamorfice. Este important să înțelegem faptul că acestea sunt împărțite în două mari categorii:

1. Roci impermeabile, care împiedică infiltrarea apei și circulația acesteia în subteran.

2. Roci permeabile, ce facilitează infiltrarea apei de la suprafață în subsol și circulația acesteia în subteran, într-o anumită direcție: nisipul, pietrișul, bolovănișul, gresiile, calcarele, etc. Forajele executate pentru apă (potabilă, industrială, desecare, drenare, etc) urmăresc, în primul rând, identificarea poziției rocilor permeabile, stabilirea potențialului lor acvifer și captarea lor după o tehnologie specifică fiecărui strat în parte, ca apoi să fie exploatate corespunzător.
În construcția forajelor pentru apă, filtrul are un rol de primă importanță. De fiabilitatea și de buna lui funcționare depinde viața unui puț forat. Din acest motiv, filtrul este supranumit inima forajului. Menționăm, însă, că filtrul unui foraj nu are rolul de a îmbunătăți chimic sau bacteriologic calitatea apei, ci de a menține pereții stratului acvifer, prin crearea, în jurul său, a unui filtru natural sau artificial de pietriș, pentru limpezirea totală a apei. Prin urmare, joacă un rol mecanic în filtrarea apei și oprirea tuturor particulelor solide, care au tendința de a fi aduse în puțul forat de firele de curent ale apei.
Calitățile unui filtru eficient:

 • o construcție și dimensionare care să permită curgerea apei fără nisip;
 • rezistență față de încrustrare și coroziune;
 • rezistență mecanică bună.

Probele pentru analiza apa foraje ( analiza apa subterana ) se recoltează cu un dispozitiv special sau cu mini-pompe electrice, care se introduc în tubulatura forajului, până în stratul de apă. Analizele sunt specifice contaminării potenţiale, se stabilesc de către autorităţile de protecţia mediului, iar rezultatele se compară cu valorile obţinute anterior.
Laboratoarele ALS Life Sciences sunt dotate cu dispozitive speciale de recoltare (bailere şi pompă electrică pentru adâncimi de 20 m) şi au experienţa prelevării şi analizării acestor probe.
Sunt două categorii de analize care se efectuează în mod curent în laborator pentru apele subterane:
-analize din forajele de observație, pentru monitorizarea contaminării stratului freatic cu diferiți poluanți, ce rezultă din activitățile industriale. Rolul activității de monitorizare a apelor subterane poate consta în:

 • semnalizarea detecției poluărilor incipiente ale apelor;
 • controlul și verificarea eficienței strategiilor de protecție;
 • evaluarea tendințelor de evoluție a calității apelor;
 • evaluarea impactului asupra mediului.

-analize din foraje de apă potabilă – pentru verificarea și controlul calității apei subterane în vederea consumului uman.
Metodele analitice utilizate la efectuarea încercărilor sunt:

 • volumetrice, gravimetrice, electrochimice
 • spectrofotometrice de absorbție moleculară în UV/VIS
 • spectrofotometrice în IR cu tranformanţă Fourier – FTIR
 • spectrometrice de absorbție atomică în flacără și pe cuptor de grafit – FAAS și GFAAS
 • cromatografice de lichide – HPLC
 • cromatografice în fază gazoasă GC-ECD, GC-MS.

Indicatorii de analiza apa foraje ( analiza apa subterana ) sunt stabiliți de către autoritățile de mediu prin Autorizații de mediu sau Autorizații de gospodărire a apelor. Prelevarea probelor din forajele de observație se efectuează de către personalul laboratorului ALS Life Sciences,  conform standardului de prelevare ISO 5667-11:2009.

analiza-apa-foraje-analiza-apa-subterana