ALS Europe

LABORATOARELE TONNIE Srl. sunt pionieri în analize şi tratarea apelor şi au peste 20 de ani de experienţa în cercetare şi practica analizei apelor reziduale, condiţionarea şi tratarea apelor de răcire şi conservarea fluidelor pentru prelucrarea metalelor şi microbiologie industrială.

SERVICII

Analize chimice şi microbiologice complete

Analize chimice şi microbiologice complete pentru orice fel de apă: analiza caracteristicilor generale ale apei (pH, conductivitate, alcalinitate, duritate, turbiditate, materii în suspensie, reziduu fix, oxidabilitate, CCOQ-, CBOS, extractibile cu solvent), anionii (azotaţi, azotiţi, cianuri, cloruri, fosfaţi, sulfaţi, sulfuri, silice), cationii comuni (aluminiu, amoniu, calciu, magneziu, mangan, fier) şi metale grele (arsen, cadmiu, crom, cupru, mercur, nichel, plumb, zinc, etc.) şi poluanţi specifici (hidrocarburi, detergenti, fenol, tanin şi lignină, etc.).

Analize la emisii şi imisii de poluanţi în atmosferă

Analize la emisii şi imisii de poluanţi în atmosferă, inclusiv analiza gazelor de ardere de la centrale termice sau incineratoare conform Ord. 462/93, cu exprimarea rezultatelor conform normativelor, precum şi precizarea randamentului de ardere şi a excesului de oxigen;

Analiza emisiilor de COV

Analiza emisiilor de COV (compuşi organici volatili) la depozite, autocisterne si pompe de distribuţie a benzinei, conform HG 568/2001 şi Normelor din Ord, MAPM 781/2004 şi HG 893/2005, precum şi analiza emisiilor de COV din operaţii cu solvenţi şi întocmirea bilanţurilor anuale de emisii cf. HG 699/2003 completată cu HG 1902/2005 şi Ord. 859/2005 ;

Determinări de zgomot

Determinări de zgomot conform legislaţiei specifice pentru mediul ambiental.

Analize de emisii de pulberi

Analize de emisii de pulberi şi determinarea imisiilor de pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile.

Analizele de aer

Pentru analizele de aer se folosesc aparate specifice, automate, cu înregistrarea tuturor parametrilor determinării (analizoare de gaze arse, analizoare de COV, pompe portabile de aspiraţie pentru imisii chimice specifice şi pulberi).

Analize de caracterizare chimică a solului

Analize de caracterizare chimică a solului şi determinarea contaminării soiului, cf. HG 1408-2007, cu produse petroliere, metale grele şi alţi compuşi chimici naturali sau de provenienţă industrială. Prelevarea probelor de sol cu sondă specifică şi prelevarea apei din forajele de observaţie cu pompă electrică submersă.

Teste de levigabilitate pentru deşeuri solide

Teste de levigabilitate pentru deşeuri solide în vederea caracterizării pentru depozitare cf. Ord. 95/2005.

STIRI

Analize C6-C40

ALS Life Sciences  efectueaza pentru clientii proprii si analize C6-C40. În activitatea industriala, apar, in numeroase situatii, incidente tehnice urmate…

Detalii

Laborator acreditat RENAR

Indiferent de nevoile dumneavoastra de testare, fie ele analize alimentare, de apa potabila sau alte bauturi, lactate, produse farmaceutice, analize…

Detalii

Analize pesticide

Stiati ca ultracunoscutul pesticid DDT (diclor-difenil-tricloretan), in concentratii mici, poate rezista in sol pana la 100 de ani? Acest fenomen…

Detalii

REFERINȚE

Alăturați-vă Newsletter-ului ALS